„КЛИЙН КОД ФЕКТОРИ” ЕООД

„КЛИЙН КОД ФЕКТОРИ” ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.089-0113-C01 по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., реализиран ...
Read more ...