„КЛИЙН КОД ФЕКТОРИ” ЕООД е бенефициент по проект

„КЛИЙН КОД ФЕКТОРИ” ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.089-0113-C01 по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са:

- Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

- Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000.00 лв. европейско финансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца: от 13.08.2021 г. до 13.11.2021 г.

Проект BG16RFOP002-2.089-0113-C01