МОБИЛНИ РЕШЕНИЯ

Съвременният клиент се нуждае от достъп до разнообразна информация навсякъде и по всяко време. Поради тази причина обръщаме голямо внимание и на мобилните решения. Тъй като разполагаме с дълбоко разбиране за архитектурата и операциите на различни приложения, с лекота можем да създадем както приложение, което да има мобилна версия, така и приложение, проектирано и създадено специално за работа върху мобилни устройства. Разработените (и текущо разработвани) framework-ове ни позволяват да постигнем бърза реализация, съгласно изисквания на клиенти от всякакъв мащаб.