Сертификати по качество и сигурност

Clean Code Factory е сертифицирана по ISO 9001:2015 (Системи за управление на качеството) и по ISO/IEC 27001:2013 (Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на сигурността на информацията) с обхват:

консултиране, бизнес анализ, проектиране, интеграция, разработка, тестване, продажби, внедряване, персонализиране, развитие и поддръжка на софтуерни продукти и свързани обучения.