Десктоп контрол

Създадохме десктоп приложение за контролиране на множество компютри в локалната мрежа. (Sky Net)
Архитектурата му следва модел от тип един Мениджър и множество Агенти. (Mr. Smith)
Агентите се инсталират като Windows Service на целевите машини.
Мениджъра може да бъде инсталиран и постоянно работещ например като Web/Windows Service, или да работи като самостоятелна програма, която да се използва при нужда. (Всички в днешно време желаят да станат Мениджъри.)
Той може да контолира много Агенти едновремнно и да приема отговорите от тях.
Използвайки SSL криптирана връзка и PowerShell скриптове, контролът над компютри става лесен и сигурен. За бъдеще планираме да обогатим и с втори вариант връзка - HTTPS.
Изградихме комуникационен слой, криптиран както вече споменахме със SSL, за да можем да пренасяме команди изградени специално за нашите клиенти и техните нужди. Той поддържа асинхронно изпращане на команди и файлове до един или повече Агенти. Създадохме удобна архитектура за разработване на команди, която се грижи за всичко. Програмистите, които ще използват комуникационния слой, само трябва да кажат:
„Искам такава команда“,
„Изпълни я там (IP адрес)“,
„Върни ми отговор тук“
и магията се случва - комуникационния слой се грижи за всичко - свързване, криптиране, поддържане на връзката жива, начин на изпращане, както и подсигуряване, че при изпращане на много едновременни команди всяка ще стигне цяла и ще бъде изпълнена. Той е като майка орлица. (Не се хвалим.)