Интерактивен календар

Друг интересен проект, който разработваме с BindKraft е нашият Интерактивен Календар. Целта е да се създаде обособен интерактивен календар, имащ множество функции. Той се разработва като самостоятелен модул, с възможност за интеграция с други системи и приложения, писани с BindKraft. Календарът ще се състои от голям брои контроли, синхронизиращи се по между си. Ще използва API, което ще гарантира възможност за външно свързване. API ще позволява да се правят настройки, които от своя страна ще предоставят така наречените „адаптори“ за информация, притежаващи свой собствен интерфейс. Идеята е „Адапторите“ да връщат на календара структурирана информация, която ще може да се обработва в текущите филтри и настройки на календара. От своя страна календарът ще предоставя параметри към „адапторите“, отразяващи текущото му състояние.

BindKraft logo