PBI

Работата в Clean Code Factory не спира. С радост можем да споделим с вас един от последните проекти, по който работим – PBI система. Системата се разработва с BindKraft (с гордост можем да подчертаем - нашата лична платформа за разработка). Системата ще дава възможност да се проследява целият процес на работа по определен проект – добавяне, редактиране, изтриване на нови проекти; добавяне, редактиране, изтриване на задачи; добавяне на екипи и членове на екипите; назначаване на задачите към определен екип, съответно определен член на екипа и много други. Проследяване на работата по задачите от нейното стартиране до нейното окончателно изпълнение. Запланувано е в бъдеще в системата да има множество функционалности, които да улесняват работата на екипите, и които да дават възможност на екипите да организират своята работа, както е удобно за тях, според техните специфични нужди. Системата ще дава възможност за самостоятелно определяне на метода на работа по проекта – Scrum, Waterfowl, Agile.
И сега мъничко по техническата част.
Системата се разработва изцяло с BindKraft. Тя ще бъде самостоятелен модул, което дава възможността за лесна интеграция на по- късен етап с други приложения, създадени с BindKraft. Системата използва абстрактна база данни, която държи информация във формата на графа и работи с виртуални таблици, вместо със стандартните – релационни. В момента разработката е приключила първия си етап и се очаква през следващата седмица да се мигрира на CoreKraft сървър, който работи с .NET Core. След като премине етапа на вътрешно тестване, ще имаме по- голяма възможност да споделим с вас опита и изводите, до които сме стигнали в процеса на разработка.

BindKraft logo