Декларация за поверителност

Ние от cleancodefactory.de се отнасяме много сериозно към защитата на личните Ви данни и спазването на законовите разпоредби относно нея. В следващите параграфи бихме искали накратко да Ви информираме какви мерки за защита предприемаме и как се отнася до Вас използвато на нашите персонализирани услуги.

 1. Какви лични данни получаваме?

  Личните данни, събирани от този сайт (име, имейл адрес, адрес) се използват единствено за обработка на поръчките и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Следните данни ще бъдат автоматично събирани при посещението на този сайт:

  1. IP-адресът на Интернет връзката, чрез който е извикана страницата,

  2. името на свалените файлове,

  3. дата и час при установяване на връзката към сайта,

  4. размерът на прехвърлените данни,

  5. статут на достъпа (файл получен, файлът не е намерен и т.н.),

  6. идентифициране на вида на използвания браузър.

  Тези данни се събират само за съставянето на статистика за ползването на сайта и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Те ще бъдат изтривани след изготвяне на резултатите.

 2. Защо се събират лични данни?

  Ние събираме лична информация, за да може да изпълним Вашите поръчки. Предоставянето на данните е доброволно и съхраняването им е на защитен сървър. Вие имате право да знаете каква лична информация сме съхранили, за да можете да ни информирате, ако желаете тези данни да бъдат изтрити от нашия сървър.

 3. Дава ли cleancodefactory.bg Ваши данни на трети страни?

  cleancodefactory.de използва тези данни само като вътрешнофирмена информация. Вашите данни няма да бъдат достъпни от трети страни. Ние оценяваме доверието, с което ни предоставяте лични данни и се грижим с особено внимание тези данни да не напуснат защитения сървър.

 4. Промени в декларацията за поверителност!

  Вашата информация е поверителна за нас, с изключение на случая, в който сме задължени по законов път да предадем тази информация на оторизираните власти. Ние си запазваме правото да ревизираме настоящата декларация за поверителност в съответствие със законодателството за защита на личните данни. В този случай ще Ви уведомим писмено по електроннен път. Неупоменатите по горе случаи се разглеждат според действащите закони за защита на личните данните на Република България и Европейския Съюз.